Contact

Functie Naam Tel e-mail
Secretaris Chris Nagelkerke 06-53524897 bestuur@sc-waarde.nl
Wedstrijdsecretaris  senioren Pascal de Leeuw 06-11080733
Voorzitter Cees Quist 06-52622170
Algemeen bestuurslid Willianne Weststrate 06-57849877
Algemeen bestuurslid Rien Sinke 06-54681932
Jeugdbestuur/wedstrijdsecretaris jeugd Johan Tettelaar 06-15262387
Website / penningmeester Martin Cornelisse 06-30721624
Kantine beheer Wilma Sinke 06-27895000
Consul Jaap Weber 06-51071063
Terreinbeheer Dries Weber 06-53570713

Lid worden

Via onderstaand formulier kunt u zich aanmelden als lid.

Fomulier inleveren bij secretaris (zie boven), recente foto (verplicht voor spelende leden) kun je mailen naar bestuur@sc-waarde.nl

Aanmeldformulier Nieuwe Leden SC Waarde

Lidsoort Tarief per seizoen
t/m JO6 € 40,-
JO7 t/m JO13 € 55,-
JO14 t/m JO17 € 70,-
JO18 t/m JO19 € 90,-
Senioren (inclusief wasgeld) € 155,-
Niet spelend lid € 25,-
Donateur € 13,-

Bedragen van spelende leden worden 2 x per jaar afgeschreven (medio november en juni). Van niet speldende leden en donateurs 1 x in juni.