Algemene ledenvergadering seizoen 2020-2021

jun

22
2022

LEDENVERGADERING SC WAARDE

Aanvang: 27-6-2022 20.00

1. Opening
2. Notulen vorige Algemene Ledenvergadering
3. Mededelingen
4. Jaarverslagen jeugd en senioren seizoen 2020-2021
5. Verslag Secretaris 2020-2021
6. Financiƫn
– Balans 2020-2021
– Verslag Kascontrole commissie 2020-2021
– Benoeming nieuwe kascontrole commissie
7. Vacature algemeen bestuurslid
8. Samenwerking met andere vereniging
9. Schenktijd alcohol vanaf 12.00 uur
10. Prijzen ophogen
11.Club van 50
12.Rondvraag
13.Afsluiting